Forțe de întindere armături

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE/M.R.E. > Verificări interne >

Forțe de întindere armături

 

Se determină forțele de întindere în diversele armături, date de suprafața diagramei de presiuni relative fiecărei fâșii.

Pentru diagrama triunghiulară relativă la terasament, forța din fâșie este dată de suprafața elementului trapez ab’ d’ și este transformată în presiunea medie qi la adâncimea fâșiei Zi cu ajutorul relației:

qi = γ·zi·Ka

 
Presiunea qi acționează pe o suprafață definită de spațierea armăturilor hxs și corespunde unei forțe de întindere în armătură egală cu:

 

Ti = qi·A= γ· zi· Ka· (h·s)
 

Pentru echilibru suma forțelor de întindere trebuie să fie egală cu componenta orizontală a forțelor agente.

Σ Ti= Pah

 

 

cuneo_RO

Reprezentare schematică a dispoziției armăturilor și spațierea acestora

 

 

 


©  GeoStru