Distanța dintre armături

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE/M.R.E. > Verificări interne >

Distanța dintre armături

 

Se ia în considerare distanta dintre fâșiile de armatură/ranforsare pe verticală și pe orizontală, ca în figura de mai jos.

Acest criteriu nu este luat în considerare dacă armarea este realizată cu plase metalice sau cu folii de geotextile, a căror spațiere este fixă. Spațierea verticală poate varia orientativ de la 0.2 la 1 m iar cea orizontală este cuprinsă aproximativ între 0.8 și 1 m.

În analiză se face referire la un segment de lungime unitară, căruia i se asociază diagrama presiunilor orizontale.

 

 

 

Terra_armata_afret

Reprezentare schematică a dispoziției armăturilor și spațierea acestora

 

 

 

 

 

 


©  GeoStru