Calcul la starea limită de serviciu

 

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  NORMATIVE-Slope  > GHID PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICĂ, indicativ GP 129-2014  > Proiectarea geotehnică a masivelor de pământ În pantă >

 

Calcul la starea limită de serviciu

 

 

Prin calculul la starea limită de serviciu este obligatorie verificarea deformaţiilor terenului, astfel încât structurile aflate în amplasament sau adiacent acestuia să nu fie afectate. Este indicată luarea în considerare a fenomenului de subsidenţă, generat de diferite condiţii şi de variaţii ale nivelului apei subterane din masivul de pământ analizat.

 

În cazul rambleurilor se atrage atenţia asupra situaţiei în care  condiţiile  de  fundare  sunt dificile (rezistenţă redusă, compresibilităţi foarte mari). În astfel de cazuri, procesul de execuţie trebuie adaptat pentru a nu depăşi capacitatea portantă şi tasările admisibile, sau se prevede îmbunătăţirea (stabilizarea) terenului, urmărind ca volumul tratat să aibă o extindere suficient de mare pentru limitarea deformaţiilor.

 

Calculul la starea limită de serviciu impune demonstrarea prin proiect că deformaţia rambleului sub efectul acţiunilor de calcul nu produce întreruperi ale exploatării structurilor, drumurilor sau instalaţiilor aflate pe sau în vecinătatea rambleului.

 

Ed ≤ Cd                                   (11.1)

 

unde:  

Ed         valoarea de calcul a efectului acţiunilor

Cd         valoarea de calcul limită a efectului acţiunilor.

 

Pentru a obţine acţiunile de calcul, coeficienţii parţiali de siguranţă sunt, în general, unitari.

Valorile deformaţiilor limită sunt stabilite funcţie de tipul structurilor de pe rambleu.

 

În situaţia rambleurilor construite pe un  teren  compresibil,  este  obligatorie  luarea  în considerare a evoluţiei tasărilor în timp şi a efectului modificărilor condiţiilor apei subterane. În acest sens trebuie respectate principiile din SR EN 1997-1, secţiunea 6 (cu accent asupra articolelor 6.6.1, 6.6.2) şi recomandările din capitolul 6 al prezentului ghid.

 

Mijloacele practice prin care se poate evita apariţia unei stări limită de exploatare normală, pot fi:

prin calcul

ola pante naturale: limitarea rezistenţei la forfecare mobilizată utilizată în modelare,

ola rambleuri: luarea în considerare a naturii şi a proprietăţilor diferite ale materialelor

din corpul rambleului şi din terenul de fundare, ceea ce implică adaptarea unor valori

ale rezistenţelor în concordanţă cu valorile compatibile ale deformaţiilor materialelor, inclusiv în cazul terenului de fundare îmbunătăţit (mobilizarea parametrilor rezistenţei la forfecare cu deformaţiile).

în mod direct

oetapizarea execuţiei, ceea ce implică verificări pentru fiecare fază (condiţii de încărcare diferite),

oobservarea deformaţiilor şi prevederea unor acţiuni de intervenţie pentru limitarea deformaţiilor când acestea  se  apropie  de  valorile  admisibile  (metoda  observaţională bazată pe monitorizare).

 

Pentru situaţiile în care din calcul a rezultat posibilitatea apariţiei stărilor limită este obligatorie prevederea activităţilor de monitorizare.

 

În SR EN 1997-1, ca şi în reglementările tehnice aplicabile în vigoare, sunt prezentate elementele şi mărimile geotehnice care trebuie urmărite prin monitorizare.

 

 

 


©  GeoStru