Exemple de calcul privind proiectarea geotehnică a masivelor de pământ în pantă

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  NORMATIVE-Slope  > GHID PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICĂ, indicativ GP 129-2014  >

Exemple de calcul privind proiectarea geotehnică a masivelor de pământ în pantă

 

 

Exemplele se refera la calculul stabilităţii generale pentru stările limită ultime GEO şi STR, pentru lucrări de pământ: rambleu, debleu şi dig.

Calculele s-au efectuat cu un program de calcul bazat pe metode de echilibru limită.

 

Date de intrare şi ipoteze:

 

1.Rambleu

S-a luat în considerare o secţiune de rambleu de autostradă având lăţimea platformei de 30m, înălţimea de 6m şi panta taluzelor de 1:2.

Suprasarcina din trafic luată în calcul, q = 26 kPa, este echivalentă cu o înălţime de umplutură de 1.30m.

Suprafaţa terenului natural s-a presupus a fi orizontală.

Nu s-a luat în considerare un nivel de apă hidrostatic.

Pentru materialul de umplutură din corpul rambleului (stratul 1) parametrii caracteristici ai rezistenţei la forfecare sunt:

Cazul 1 – material necoeziv: Øc1 = 330 ; c’c1 = 1 kPa

Cazul 2 – material coeziv: Øc1 = 150 ; c’c1 = 25 kPa

Parametrii caracteristici ai rezistenţei la forfecare pentru terenul suport (material argilos plastic consistent – stratul 2) sunt:

Øc2 = 120 ; c’c2 = 13 kPa.

În ambele cazuri, greutatea volumică a straturilor s-a luat egală cu 20 kN/m3.

clip0009

 

2.Debleu

S-a luat în considerare o secţiune de debleu de autostradă având lăţimea platformei de 30m, înalţimea de 6m şi panta taluzelor de 1:2.

Suprasarcina pe suprafaţa terenului adiacentă debleului a fost luată în calcul cu o valoare q = 10 kPa.

Suprafaţa terenului natural s-a presupus a fi orizontală. Nu s-a luat în considerare un nivel de apă hidrostatic.

Parametrii caracteristici ai rezistenţei la forfecare pentru terenul natural (reprezentat printr-un singur strat) sunt: Øc = 130 ; c’c = 15 kPa.

Greutatea volumică a stratului s-a luat egală cu 20 kN/m3.

 

clip0010

 

3.Dig

S-a luat în considerare o secţiune de dig având lăţimea la partea superioară de 5m, înălţimea de 6m şi panta taluzelor de 1:2.

Suprafaţa terenului natural s-a presupus a fi orizontală.

Lama de apă din amonte s-a considerat că are o grosime de 5m, iar curba de depresie formată în corpul digului iese în partea opusă pe taluz la o înălţime de 1.5m.

Nu s-a luat în considerare o suprasarcină din trafic la nivelul superior al digului.

Parametrii caracteristici ai rezistenţei la forfecare pentru materialul de umplutură din corpul digului - stratul 1 (material coeziv) sunt:

Øc1 = 150 ; c’c1 = 25 kPa

Parametrii caracteristici ai rezistenţei la forfecare pentru terenul suport – stratul 2 (material

argilos plastic consistent) sunt:

Øc2 = 150 ; c’c2 = 14 kPa.

 

clip0011

 

 

 

 

 


©  GeoStru