Sarcini

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE >

Sarcini

 

Pentru introducerea sarcinilor urmați pașii de mai jos:

 

1. Alegeți comanda Inserează.

 

2. Deplasați-vă cu mouse-ul pe zona de lucru și faceți click pe butonul stâng al mouse-ului în punctul în care doriți să inserați încărcarea.

 

3. Din panoul Sarcini:

   modificați, dacă este necesar, coordonatele în Xi, Yi ce identifică punctul de inserare;

   introduceți lungimea sarcinii in L ;

  introduceți valoarea sarcinii și lungimea acesteia, respectiv Fx, Fy în tabelul din partea dreaptă a ecranului, apoi apăsați butonul Aplică.

 

Modifică sarcina: Deplasați-vă cu mouse-ul pe punctul de inserare a sarcinii în - panoul de sarcini vor fi vizualizate caracteristicile sarcinii: modificați si apăsați Aplică.

 

Șterge sarcina: Deplasați-vă cu mouse-ul în punctul de inserare a sarcinii, când acesta își schimbă forma faceți click pe butonul stâng al mouse-ului, sarcina va fi ștearsă.

 

Scară sarcini: Permite definirea unei scări pentru vizualizarea sarcinilor.

 

 


©  GeoStru