Date geometrice

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE/M.R.E. >

Date geometrice

 

Profilul pământului armat este definit de coordonate X, Y față de un sistem local ce are ca origine punctul din partea de jos. După cum este evidențiat în figura de mai jos profilul nu trebuie închis - vârfurile/nodurile pământului armat sunt: 1,2,3,4,5.

 

geometria_EN

 Afișarea pământului armat  

 

Pentru fundație se pot seta: adâncimea planului de fundare și înclinare; acestea au efect doar asupra calculului sarcinii limită și nu sunt vizualizate. Înclinația planului de fundare este pozitivă dacă este în sensul acelor de ceasornic.

 

Poligonul poate fi definit prin puncte, prin introducerea manuală a coordonatelor X, Y în tabel, sau prin generare automată, caz în care profilul geometric poate fi fie cu pantă constantă, fie în trepte.

În cazul în care se alege modul de generare automată, datele de input necesare sunt:

 

 - unghiul intern al poligonului de armare, unghiul pe care îl formează profilul pantei cu orizontala;

 - înălțimea și lățimea poligonului de armare.

 

Automatic generation
Generarea automată a geometriei, date de input

 

Modul de generare automată a "Sistem de Gradație" este realizat de software fie prin atribuirea dimensiunilor implicite ale blocurilor, fie prin utilizarea celor atribuite de utilizator în secțiunea "Blocuri".

 

 

Block automatic generation

Generarea automată a geometriei, date de intrare

 

În "Geometrie" este posibilă definirea dimensiunilor geometrice ale fundației, fiecare dată introdusă trebuie confirmată cu tasta "Aplică" pentru a fi activă.

Pentru a șterge, este suficient să selectați toate valorile numerice din tabel și să le ștergeți de la tastatură cu ajutorul tastei "Canc" sau, după ce le selectați, faceți clic pe butonul din dreapta al mouse-ului și alegeți opțiunea "Delete all" (Șterge tot).

Comanda "Import DXF" vă permite să importați profilul de armare, o condiție necesară este ca acesta să fi fost definit de o polilinie deschisă care crește de la stânga la dreapta.

În cazul în care utilizatorul are coordonatele profilului pe o foaie de calcul, acestea pot fi copiate și lipite în tabelul de intrare.

 

 

 

LUCE_


Semnificația indicatoarelor din coloana "Utilizare" este că punctul corespunzător a fost utilizat pentru a agăța un bloc.

 

 

 


©  GeoStru