Date adiționale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Caracteristici geotehnice >

Date adiționale

 

Datele adiționale: modul de forfecare, densitate, indice de plasticitate, etc. sunt necesare pentru calcularea incrementului presiunilor neutrale în câmp seismic.

 

Comportament geotehnic: necoeziv, coeziv, necoeziv-coeziv

 

Modul de forfecare dinamic la deformații scăzute: reprezintă modulul de rigiditate la forfecare la nivele scăzute de deformație. Pragul este, în general, situat între 0.0001% și 0.001%.

 

Modul de forfecare dinamic: reprezintă modulul de rigiditate la forfecare dincolo de pragul de liniaritate, unde terenul prezintă un comportament marcant neliniar și disipativ cu o reducere a rigidității la forfecare G.

 

Densitatea relativă: pentru terenuri granulare acest parametru exprimă gradul de îndesare între particule. Aceasta depinde de uniformitatea sau variația diametrelor particulelor: cu cât este mai variabil diametrul terenului, cu atât mai mare va fi densitatea relativă. O clasificare a terenurilor pe baza densității relative este redată în tabelul de mai jos.

 

Densitate relativă [%]

Descriere

0 - 15

Densitate foarte scăzută

15 - 35

Slab îndesat

35 – 65

Îndesare medie

65 - 85

Îndesat

85 - 100

Foarte îndesat

Relația între densitatea relativă și starea de îndesare a terenului

 

 

Grad de supraconsolidare: se exprimă cu parametrul OCR și reprezintă raportul dintre presiunea de preconsolidare și presiunea geostatică. Valoarea sa este mai mare decât unitatea pentru terenuri supraconsolidate.

 

Indice de plasticitate: reprezintă un parametru al comportamentului terenurilor coezive, valoarea sa este dată de diferența dintre limita lichidă și limita plastică (Limitele Atterberg).

 

Număr de cicluri de sarcină: necesare pentru producerea lichefierii: reprezintă numărul de cicluri de sarcină și descărcare ce declanșează lichefierea, și anume anulează starea tensională efectivă a terenului (Este calculat automat de program).

 

 


©  GeoStru