Date generale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE >

Date generale

 

Zona

Pentru a identifica zona se poate introduce adresa separând câmpurile cu virgulă.

De exemplu: Localitate, Județ. Pot fi de asemenea introduse coordonatele în sistem WGS84. Pentru localizare apăsați butonul de căutare. Localizarea va fi inserată și în raportul final.

 

Litotip

Taluzuri de pământ sau de rocă.

 

PIU_        Taluzuri de rocă

 

Tip suprafață

Analizele pot fi efectuate pentru suprafețe de formă circulară sau generică (oarecare).

 

PIU_        Tip suprafață

 

Grad de siguranță considerat acceptabil

Acest parametru nu are nicio influență numerică asupra calculului. Pe baza valorii inserate programul evidențiază în diverse rapoarte (grafice și text) suprafețele cu factor de siguranța mai mic decât cel impus. Sau poate fi considerat un indicator al nivelului de siguranță pe care utilizatorul dorește să îl considere de referință pentru verificarea ce se realizează.

 

Pas de căutare factor de siguranță

Acest parametru este important pentru căutarea factorului de siguranță cu suprafețe circulare. O dată fixat un centru, metoda de căutare a suprafeței critice se bazează pe analiza posibilelor suprafețe cu rază variabilă între o valoare minimă si una maximă. Variația razei este realizată cu un pas incremental calculat ca (Rmax-Rmin)/Pas de căutare factor de siguranță.

 

Adâncime BedRock

Adâncimea stratului rigid. Adâncimea este calculată plecând de la ordonața minimă a profilului (în prezenta stratelor, ordonata minimă a stratelor). Căutarea suprafeței critice se realizează între profilul topografic și BedRock.

 

Acțiune seismică

În analiza pseudostatică seismul este calculat cu ajutorul coeficienților seismici orizontal și vertical, respectiv kh și kv. Pe baza normativei selectate se pot identifica acești coeficienți seismici ai zonei de studiu.

 

LUCE_


Accelerația seismică este necesară pentru calculul suprapresiunilor neutrale în câmp seismic.

 

 

Incrementul presiunilor neutrale

Selecția acestei opțiuni permite calcularea suprapresiunilor interstițiale care se generează în teren în prezenta apei subterane și concomitent la prezenta unui eveniment seismic. Pentru calculul suprapresiunilor este solicitat importul unei accelerograme pe baza căreia programul calculează automat Intensitatea Arias, intensitatea intersecțiilor cu axa timp și perioada Trifunac și Brady (1975). Pentru a importa accelerograma click pe triunghiul de pe linie cu textul "Durată accelerogramă Trifunac": deschiderea unei ferestre de dialog permite alegerea fișierului (*.txt, *.csv) în care se regăsesc valorile accelerației în [m/s2] și ale timpului în [s]. În fereastră se poate alege și factorul de conversie al timpului [t] și al accelerației [a] pentru conversia automată a valorilor în unitățile de măsură solicitate de program.

După import, în Parametrii, sunt calculate automat valorile solicitate de prelucrare.

Trebuie subliniat că la sfârșitul calculului suprapresiunilor neutrale, utilizatorului îi este solicitată o caracterizare geotehnică suplimentară a terenurilor implicate în acest fenomen: în definiția stratigrafiei, pentru fiecare tip de sol, se vor insera Date adiționale.

 

Coeficienți parțiali și parametrii geotehnici

Coeficienții parțiali care sunt introduși de utilizatori reprezintă factori ce reduc caracteristicile geotehnice ale terenurilor definite în stratigrafie.

Acești coeficienți se aplică în general parametrilor "caracteristici" pe care utilizatorul îi înserează în modelarea stratigrafică a terenurilor implicate. Calculul factorului de siguranță pentru suprafețele identificate este realizat cu parametrii de rezistență ai terenului reduși doar dacă se selectează opțiunea "Utilizați acești coeficienți pentru a reduce rezistenta materialului".

 

Coeficient parțial rezistență

Coeficientul reduce rezistenta mobilizată de-a lungul potențialei suprafețe de alunecare. Valoarea coeficientului influențează numeric calculul factorului de siguranță definit de raportul dintre rezistența limită disponibilă și cea calculată la baza fiecărei fâșii. Valorile superioare unității reduc rezistenta disponibilă a terenului diminuând factorul de siguranță. În analizele de stabilitate se sugerează inserarea unui "Coeficient parțial de rezistență" egal cu 1,1 și asignarea unei valori unitare pentru "Nivel de siguranță acceptabil": cu aceste ipoteze utilizatorul menține o margine de siguranță pentru toate suprafețele care restituie un factor de siguranță mai mare sau egal cu 1.

 

 


©  GeoStru