Grafice tensiuni

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Calcul >

Grafice tensiuni

 

Comanda pentru vizualizarea eforturilor care acționează pe suprafața de calcul; alegerea acestei comenzi deschide o fereastră de dialog unde se pot vizualiza eforturile normale și tangențiale pe o suprafață și, în stânga ferestrei, toate eforturile fâșie cu fâșie.

 

GRAFICI_TENSIONI

 

 

 

Apăsând butonul drept al mouse-ului se activează următoarele comenzi:

Exportă format: Copiă în notițe atât formatul bmp cât și valorile numerice, poate fi alipit în Excel cu ajutorul comenzii Alipire specială (Paste special).

Imprimare: Tipărește graficul vizualizat pe imprimanta din sistem.

Copiază: Copiază în notițe graficul vizualizat; conținutul poate fi alipit și în raportul de calcul.

Ieșire: Permite ieșirea din meniu activând butonul drept al mouse-ului.

 

 

 


©  GeoStru