Meniul calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE >

Meniul calcul

 

Optiuni de analiză: Alegerea diverselor condiții de analiză dintre cele propuse .

Metodă de calul: Alegerea metodei cu care să se efectueze calculul Fellenius, Bishop, Janbu etc. pentru mai multe informații referitoare la metodele de calcul vezi și Metode .  

Back Analysis: Realizează back analysis cu metoda lui Janbu. Acest tip de analiză se poate realiza numai pentru terenuri omogene și pentru suprafețe de alunecare generice asignate de către utilizator. Efectuarea calculului permite realizarea graficului în care sunt afișați parametrii coeziunii și unghiul de frecare internă în astfel încât factorul de siguranță să fie egal cu 1.

 

Tipul de calcul  

Execuție anliză: Comandă care să realizeaze calculul stabilității cu metoda aleasă de către utilizator.

 

Recalculare: Comandă care utilizează calculul factorului de siguranța relativ la suprafața de alunecare circulară deja verificată. Pentru utilizarea acestei opțiuni trebuie urmați pașii de mai jos:

 

1.Alegeți comanda Recalculează din meniul Calcul, sau faceți click cu mouse-ul pe bara Recalculează.

2.Introduceți coordonatele X0, Y0 ale centrului și valoarea razei suprafeței (pentru fiecare valoare introdusă confirmați cu Enter).

3.Confirmând cu tasta Enter programul realizează calculul și afișează pe ecran factorul de siguranța și datele geometrice ale suprafeței verificate.

 

Analiza Dinamică: Cu această comandă este posibilă calcularea în condiții dinamice. Pentru accesarea modulului QSIM este necesară o primă analiză în condiții pseudo-statice și, identificată suprafața de verificat sau aceea cu factorul de siguranță cel mai mic găsită de program, iar apoi se poate executa comanda. Deschiderea unei ferestre de dialog va da posibilitatea utilizatorului să importe o accelerogramă a proiectului sau să o genereze din program.

Cu comanda Analiză dinamică programul începe calculul, parcurgând accelerograma de calcul, și calculează deplasările și viteza de mișcare a întregii mase potențial instabile.

Deplasările nule sunt asociate condițiilor de stabilitate și în prezenta activității seismice care generează accelerograma, având în vedere: in principiu accelerarea la sol nu depășește niciodată accelerarea critică care altoiește mișcarea. Din potrivă, deplasările mari sunt indicative pentru depășirea accelerației și deci a maselor instabile în prezenta activității seismice. Pentru teoria utilizată în generarea accelerogramei se poate consulta help-ul din interiorul modulului QSIM.

 

 

Visualizare factor de siguranță

 

Grafice tensiuni

Piloți: la selectarea acestei comenzi se vizualizează o fereastră în care, pentru fiecare suprafață analizată de program, se afișează poziția de inserare a pilotului, sarcina limită orizontală și porțiunea pilotului pentru care se calculează reacția terenului rezistent, cu formarea unei legături plastice în punctul de intersecție a suprafeței de alunecare cu pilotul. Rămâne evidentă considerația că aceste informații sunt restituite de către program numai în cazul în care, în definirea piloților, a fost aleasă ca metodă de stabilizare aceea la sarcini limită a lui Broms sau T. Ito & T. Matsui.

 

 

 

 


©  GeoStru