Opțiuni analiză

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Calcul >

Opțiuni analiză

 

Condiție drenată sau nedrenată : alegeți prima opțiune pentru o analiză în termeni de tensiuni efective, a doua în termeni de tensiune totală. Programul va utiliza în calcul greutatea săturata și coeziunea nedrenată cu, dacă a fost alesă analiza nedrenată, parametrii c și φ cu greutatea volumică naturală, dacă analiza este drenată.

 

Condiții de excludere: Exclude din analiză acele suprafețe a căror puncte de intersecție în amonte și în aval se află în același segment de profil, sau oricum acelea pentru care intersecțiile intră în distanta specificată (Exclude suprafețele cu intersecția mai mică de...).

 

Fuctia lui Morgenstern și Price: Pentru analiza de stabilitate cu metoda Morgenstern & Price este posibilă alegerea diverselor forme ale funcției caracteristice metodei (constantă - trapezoidală - sinusoidală).

 

Parametrul lui Janbu: Pentru analiza cu metoda lui Janbu se poate asigna o valoare parametrului ales de către utilizator.

 

Metoda DEM: Cu ajutorul metodei DEM este posibilă analiza de stabilitate cu redistribuirea tensiunilor.

 

 

 


©  GeoStru