Calcul blocat

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Calcul >

Calcul blocat

 

Toate opțiunile fac referire la suprafețele de formă circulară.

 

Calcul blocat/îngrădit într-un punct

Fiind asignată o rețea de centri, sunt verificate toate suprafețele admisibile ce trec print-un punct asignat de către utilizator. Pentru a utiliza calculul blocat procedați după cum urmează:

 

1.Selectați Calcul blocat într-un punct.

2.Deplasați-vă apoi cu mouse-ul pe zona de lucru.

3.Citiți coordonatele din coltul stânga jos și inserați-le în căsuța blocajelor.

4.Modificați, dacă trebuie, coordonatele punctului vizualizate pe bara Blocare și cilck pe butonul Aplică de pe aceasta. Apoi efectuați calculul.

 

Calculul blocat/îngrădit în două puncte

În acest caz nu este nevoie de rețeaua de centri deoarece calculul se realizează automat cu verificarea tuturor suprafețelor admisibile care trec prin doua puncte asignate de către utilizator și tangente la o dreaptă cu o înclinație variabilă între 0° și 90° cu pasul de 1°. Pentru utilizarea calculului îngrădit procedați după cum urmează:

 

1.Selectați Calcul blocat în două puncte.

2.Deplasați-vă apoi cu mouse-ul pe zona de lucru.

3.Citiți coordonatele din coltul stânga jos și inserați-le în căsuța blocajelor.

4.Modificați, dacă trebuie, coordonatele punctului vizualizate pe bara Blocare și cilck pe butonul Aplică de pe aceasta. Repetați operațiunile 3 și 4 pentru cel de-al doilea punct și apoi efectuați calculul.

 

Calculul blocat/îngrădit în trei puncte

În acest caz nu este nevoie de rețeaua de centri deoarece calculul se realizează automat cu verificarea tuturor suprafețelor admisibile care trec prin trei puncte asignate de către utilizator . Pentru utilizarea calculului blocat procedați după cum urmează:

 

1.Selectați Calcul blocat în trei puncte..

2.Deplasați-vă apoi cu mouse-ul pe zona de lucru.

3.Citiți coordonatele din coltul stânga jos și inserați-le în căsuța blocajelor.

4.Pentru fiecare punct (1, 2 și 3) coordonatele sunt confirmate cu butonul Aplică aflat în meniul Blocări.

 

Calcul blocat/îngrădi tangent la o drepta

Asignată o rețea de centri și o dreaptă, sunt verificate toate suprafețele admisibile tangente la dreapta definită de către utilizator cu centrul pe rețeaua dată. Pentru folosirea calculului îngrădit tangent la o dreaptă urmați pașii descriși mai jos:

 

1.Selectați Calculul blocat tangent la o dreaptă.

2.Deplasați-vă apoi cu mouse-ul pe zona de lucru.

3.Citiți coordonatele din coltul stânga jos și inserați-le în căsuța blocajelor.

4.Apăsați Aplică în meniul Blocări, apoi selectați al doilea punct și confirmați coordonatele acestuia.

 

Interval în aval

Această opțiune dă posibilitatea verificării tuturor suprafețelor a căror interjecție cu taluzul se încadrează în două segmente, unul în aval și unul în amonte. Pentru folosirea acestui calcul urmați pașii descriși mai jos:

 

1.Selectați Interval în aval.

2.Deplasați-vă apoi cu mouse-ul pe zona de lucru.

3.Alegeți coordonatele celor patru puncte care definesc cele două segmente (punctele 1 și 2 pentru intervalul în aval, 3 și 4 pentru cel în amonte). Fiecare coordonată trebuie să fie confirmată cu butonul Aplică aflat în meniul Blocări.

4.Efectuați analiza.

 

 

 

VINCOLI_INT_ES

În acest exemplu, valoarea deschiderii unghiulare maxime este de 80°, în timp ce pasul de variație unghiulară este de aproximativ 10°;

Liniile tangente care constrâng cercurile de rupere calculate de program sunt reprezentate cu galben.

 

LUCE_Notă:


Programul nu realizează calculul dacă nu găseste suprafețe compatibile cu descrierile facute.

 

 

Blocat într-o serie de puncte

Permite verificarea unei serii de suprafețe blocate într-o serie de puncte. Introduceți blocările di tabelul aferent.

 

 

 

 

©  GeoStru