Rezumat calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Calcul >

Rezumat calcul

 

După efectuarea calculului se activează panoul Rezumat calcul în care sunt afișate, în formă sintetică, rezultatele calculului: numărul de suprafețe calculate, factorul de siguranță minim și maxim.

 

Recalculează: realizează calculul factorului de siguranță relativ unei suprafețe de alunecare circulară deja verificată. Pentru utilizarea acestei opțiuni trebuie să:

 

1.Alegeți suprafața de recalculat cu comanda Vizualizare factor de siguranță din meniul Calcul, apăsați tasta ESC pentru a confirma poziția suprafeței.

2.Introduceți coordonatele XC, YC ale centrului și valoarea razei suprafeței (la fiecare valoare introdusă dați confirmarea cu Enter).

3.Confirmând cu tasta Recalculează programul realizează calculul și vizualizează factorul de siguranța și datele geometrice ale suprafeței examinate.

 

Funcția Recalculează este foarte utilă întrucât permite: modificarea metodei de calcul, inserarea de lucrări și verificarea suprafeței calculate anterior.

 

Intervale de vizualizare: Această comandă dă posibilitatea de împărțire în culori a suprafețelor de alunecare al căror factor de siguranța se află în intervalele definite de către utilizator. Discretizarea intervalelor poate fi făcută și automat dacă se alege opțiunea prezentă în panoul din dreapta jos.

 

Utilizatorul poate personaliza intervalele alegând limitele inferioară și superioară (ex. 0-1,3) și culoarea corespondentă sau definind un gradient de culori. Alegerea personalizată a intervalelor va fi efectuată după deselectarea opțiunii Alegere automată culori intervale de vizualizare, selectând Alegere culori intervale în panoul vizualizat.

 

După executarea calculului, pentru vizualizarea suprafețelor cu diferitele culori trebuie să faceți click pe bara de stare (bara gri din partea inferioară zonei de lucru) pe Culori suprafețe.

 

Vizualizare

Rețea de centrii: vizualizarea rețelei de centrii aleasă de către utilizator.

Hartă factori: vizualizarea pe rețeaua de centrii a factorilor de siguranță relativi fiecărui centru.

Hartă culori: vizualizarea hârtii de factori în culori; această opțiune este utilă pentru a stabili dacă rețeaua de centrii verifică toate posibilele suprafețe de alunecare compatibile cu poziția acesteia si cu geometria taluzului. Prezenta benzilor de culoare bine definite este un indice al poziționării corecte a rețelei; în caz contrar, dispersiile puternice de culoare îndrumă utilizatorul spre alegerea unei alte rețele.

 

Izolinii: vizualizează pe rețeaua de centri curbele care unesc punctele cu același factor de siguranța.

 

 

 

 

 

©  GeoStru