Introducere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  QSIM >

Introducere

 

Programul permite efectuarea analizei stabilității taluzurilor în condiții dinamice cu metoda Newmark.

Conform acestei metode taluzul este schematizat ca un bloc rigid ce alunecă pe un plan înclinat; deplasarea ia naștere când accelerația orizontală depășește valoarea critică  kc calculată cu analiza pseudo-statică Când accelerația terenului revine sub valoarea critică deplasarea se realizează cu accelerație nulă.

Qsim permite calculul evoluției deplasărilor și vitezelor în faza seismică și deplasarea maximă permanentă, fiind posibilă și generarea accelerogramelor artificiale de proiectare. Programul permite:

 

Importul accelerogramelor din orice fișier extern

Integrarea în generarea automată a accelerogramelor de proiectare

Calculul spectrului de răspuns al accelerogramei de proiectare

Calculul spectrelor de răspuns de normativă la starea limită ultimă SLU, pentru starea limită de daună SLD și pentru starea limită de elasticitate, orizontale și verticale

Suprapunerea spectrului de răspuns al accelerogramei de proiectare și a spectrului de normativă pentru stabilirea compatibilității

Restituie diagramele accelerațiilor, viteza și deplasările

Se pot printa și exporta toate graficele

 

Vezi și Generare accelerogramă

 

 


©  GeoStru