Încercări de penetrometrie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE >

Încercări de penetrometrie

 

Comanda permite importul încercărilor de penetrometrie dinamice și statice prelucrate cu Dynamic respectiv Static Probing, vizualizând, în primul caz, graficul numărului de lovituri și coloana stratigrafică, și evoluția rezistenței la vârf și stratigrafia în cel deal doilea caz. Este suficient, după ce ați selectat comanda, să faceți click în punctul de inserare și va fi vizualizată fereastra pentru selectarea fișierului de inserat (în format .edp - format în care sunt exportate încercările din Static și Dynamic). Graficul poate fi deplasat cu mouse-ul ținând apăsată tasta acestuia după ce ați făcut click pe grafic.

 

 

 


©  GeoStru