Rezultate obţinute şi interpretări

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  NORMATIVE-Slope  > GHID PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICĂ, indicativ GP 129-2014  >  Exemple de calcul privind proiectarea geotehnică a masivelor de pământ în pantă >

Rezultate obţinute şi interpretări

 

Conform pct. 2.4.7.3.1 din SR EN 1997-1, pentru starea limită de cedare a terenului (GEO) trebuie să se verifice îndeplinirea condiţiei:

 

Ed ≤ Rd,                        

 

în care:

Ed        este valoarea de calcul a efectului acţiunilor

Rd        este valoarea de calcul a rezistenţelor (reprezentată prin rezistenţa la forfecare admisibil disponibilă), ceea ce conduce la un factor de stabilitate admisibil Fs admisibil= 1.00.

 

 

În metoda clasică, condiţia de verificare ce trebuie îndeplinită atât în condiţii statice, cât şi la cutremur este:

 

Fs min efectiv ≥ Fs admisibil

 

Pentru a putea compara rezultatele obţinute după metoda clasică şi după standardele (Eurocoduri) enumerate la pct.II.b) de mai sus, se utilizează factorul de supra-dimensionare ODF definit astfel:

 

-la metoda clasică, ODF = Fs rezultat  / Fs admisibil, în care, conform observaţiilor de mai sus, se  consideră Fs admisibil= 1.5        (pentru calcule în regim static) şi 1.1 (pentru calcul la cutremur)

-pentru Abordarea de calcul 1, gruparea 1, ODF = Fs rezultat /1.35

-pentru Abordarea de calcul 3 şi pentru calculul la cutremur, ODF = Fs rezultat.

 

Rezultatele calculelor de stabilitate sunt centralizate în tabelele de mai jos:

 

Rambleu

Cazul 1 material necoeziv (figurile A7.1…A7.5)

 

CALCUL STATIC

CALCUL SEISMIC

 

Cazul 1a (clasic)

Cazul 1b (EC)

Cazul 1c (EC)

Cazul 1d (clasic)

Cazul 1e (EC)

Fs min rezultat

1.512

1.497

1.197

1.146

1.043

ODF

1.008

1.109

1.197

1.042

1.043

Observaţii

defavorabil

 

 

aproximativ egal

 

Cazul 2 material coeziv (figurile A7.6…A7.10)

 

CALCUL STATIC

CALCUL SEISMIC

 

Cazul 2a (clasic)

Cazul 2b (EC)

Cazul 2c (EC)

Cazul 2d (clasic)

Cazul 2e (EC)

Fs min rezultat

1.520

1.497

1.058

1.163

1.047

ODF

1.013

1.109

1.058

1.057

1.047

Observaţii

defavorabil

 

 

 

defavorabil

EC = Eurocoduri

 

Debleu

 

CALCUL STATIC

CALCUL SEISMIC

 

Cazul a (clasic)

Cazul b (EC)

Cazul c (EC)

Cazul d (clasic)

Cazul e (EC)

Fs min rezultat

1.542

1.534

1.212

1.190

1.064

ODF

1.028

1.136

1.212

1.082

1.064

Observaţii

defavorabil

 

 

 

defavorabil

EC = Eurocoduri

 

Dig

 

CALCUL STATIC

CALCUL SEISMIC

 

Cazul a (clasic)

Cazul b (EC)

Cazul c (EC)

Cazul d (clasic)

Cazul e (EC)

Fs min rezultat

1.535

1.535

1.224

1.119

1.036 / 0.983 (*)

ODF

1.023

1.137

1.224

1.017

1.036 / 0.983 (*)

Observaţii

defavorabil

 

 

 

defavorabil

EC = Eurocoduri

 

(*) Notă: Pentru terasamentul de autostradă (rambleu şi debleu) calculul la cutremur a fost realizat numai cu parametrul caracteristic al tipului de pământ (notat cu S) egal cu unitatea. În marea majoritate a cazurilor, parametrul S are o valoare mai mare ca 1.

În cazul digului, luând în considerare S = 1.35 (căruia îi corespunde, conform SR EN 1998-1, clasa de teren D – depozite de teren necoeziv de densitate mică până la mijlocie sau de teren predominant coeziv, de la moale la tare) factorul de stabilitate a rezultat subunitar, ceea ce indică cedarea la seism, în timp ce

calculul prin metoda clasică nu indică probleme de stabilitate.

 

Comparaţii şi concluzii

S-u constatat următoarele:

calculul la cutremur conform Eurocodurilor este mai defavorabil faţă de calculul realizat prin metoda clasică.

calculul conform metodei clasice, în regim static, este mai defavorabil faţă de calculul realizat după Eurocoduri numai în cazul în care Fs limita=1.5. Dacă Fs limită=1.3, rezultă mai defavorabil calculul conform Eurocodurilor.

 

 

 


©  GeoStru