Ruperea prin smulgere a armăturii

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aspecte teoretice >

Ruperea prin smulgere a armăturii

Un perete consolidat folosind tehnica Soil Nailing atinge ruperea prin smulgere a armăturii atunci când valoarea maximă a efortului de tracțiune acționând în cui, Fi, depășește rezistența la acest mecanism, RPO. Factorul de siguranță față de acest mecanism de rupere este dat de următoarea relație:

 

 

 

clip0032

(13)

 

Expresia pentru calculul rezistenței la smulgere, RPO, are următoarea formă:

 

 

clip0033

(14)

 

În care D este diametrul elementului de armare, Le reprezintă lungimea efective a armăturii, adică lungimea părții din armătură situată în afara volumului de sol potențial instabil, în timp ce τlim definește rezistența tangențială la smulgere, la contactul dintre cui și sol. Aceasta din urmă este calculată în modul următor:

 

clip0034

(15)

 

În care K este un coeficient de interacțiune între cui și sol, funcție de tipul de teren, în timp ce σv este tensiunea verticală acționând la adâncimea medie a lungimii efective a cuiului.

 

Această verificare este efectuată pentru fiecare fază, pentru fiecare dintre cuiele realizate până la faza luată în considerare.

 

 

 

 


©  Geostru