Procent de carotaj

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Model grafic >

Procent de carotaj

 

Strat cu strat se poate reproduce procentajul de carotaj sau dimensiunea RQD cu diverse culori. Aceasta se defineste în fereastra de dialog Detaliu strat care este vizualizatã când se introduc texturile stratificatiei sau cu comanda Modificã element. Si aceastã coloanã poate fi dimensionatã din Editor de Stil.

 

 


©  GeoStru