Coloana S.P.T.

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Model grafic >

Coloana S.P.T.

 

În Coloana S.P.T. se pot reproduce datele mãsurate pe teren de o probã S.P.T. la o anumitã adâncime cu sondezã cu vârf deschis (P.A.- Open point) sau vârf închis (P.C.- Closed point). Pentru a insera datele alegeti cu un click tipul de sondezã (cu vârf deschis sau închis (open or closed point)) din lista de instrumente reprodusã în coloana din stânga jos a ecranului. Tinând apãsat butonul mouse-ului trageti sondeza aleasã pe coloana corespunzãtoare (S.P.T.) si eliberati butonul mouse-ului: în fereastra de dialog SPT se introduc cota testului, tipul de sondezã si textul aferent datelor mãsurate.

Coloana se poate dimensiona din comanda Editor de Stil.

 

 


©  GeoStru