Coloana Pocket Test- Vane Test

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Model grafic >

Coloana Pocket Test- Vane Test

 

Aceastã coloanã permite reproducerea rezultatelor a douã teste importante care se realizeazã in situ: pocket si vane test.

Pentru a insera datele alegeti cu un click tipul de încercare (pocket sau vane) din lista reprodusã în coloana din stânga jos a ecranului.

Tinând apãsat butonul mouse-ului trageti încercarea aleasã în coloana corespunzãtoare (P.T. sau V.T.) si eliberati butonul mouse-ului: în fereastra de dialod Definire P.T. si V.T. se introduc cota testului si textul relativ datelor mãsurate.

 

 


©  GeoStru