Mostre

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Model grafic >

Mostre

 

Aceastã coloanã permite reproducerea mostrelor care au fost prelevate în sondajul geognostic. Pentru inserarea datelor alegeti cu un click tipul de sampler/tester din lista reprodusã în coloana din stânga jos a ecranului. Tinând apãsat butonul mouse-ului mergeti în coloana corespunzãtoare (Mostre) si eliberati butonul mouse-ului: în fereastra de dialog Mostrã se insereazã cotele initiale si finale, tipul de tester si se alege culoarea de reprezentare din paleta de culori.

Pentru a defini lãtimea coloanei alegeti comanda Editor de Stil din meniul Format.

 

 


©  GeoStru