Metoda de perforare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Model grafic >

Metoda de perforare

 

Aceastã coloanã pemite reproducerea metodei de perforare folosite pentru realizarea sondajului. Pentru a insera aceastã informatie alegeti cu un click una dintre metodele de perforare din lista din coloana din stânga jos a ecranului. Tinând apãsat butonul mouse-ului mergeti în coloana corespunzãtoare si eliberati butonul mouse-ului: în fereastra de dialog Metode de perforare se introduc cota si metoda aleasã.

Coloana poate fi dimensionatã folosind comanda Editor de Stil din meniul Format.

 

 


©  GeoStru