Metoda de stabilizare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Model grafic >

Metoda de stabilizare

 

Aceastã coloanã permite reproducerea metodei de stabilizare a forajului de sondaj. Pentru a insera aceste informatii alegeti cu un click una dintre metodele se stabilizare (cu noroiuri betonitice sau cu cãmasã metalicã) din lista din coloana din stânga jos a ecranului. Tinând apãsat butonul mouse-ului mergeti în coloana corespunzãtoare si eliberati butonul mouse-ului: în fereastra de dialog Metode de stabilizare se introduc cota si metoda aleasã.

Coloana poate fi dimensionatã de cãtre utilizator folosind comanda Editor de Stil din meniul Format.

 

 


©  GeoStru