Nivel freatic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Model grafic >

Nivel freatic

 

Coloana Nivel freatic permite reproducerea, la cota indicatã de utilizator, a nivelului pânzei freatice mãsurat în timpul investigatiei. Pentru a introduce aceastã informatie mergeti în lista reprodusã în partea din stânga jos a zonei de lucru, alegeti Nivel freatic si trageti, cu butonul mouse-ului apãsat, în coloana corespunzãtoare. Pentru cotele mãsurate ale pânzei freatice actioneazã aceeasi regulã folositã în introducerea cotelor pentru stratele litologice.

Coloana poate fi dimensionatã de cãtre utilizator folosind comanda Editor de Stil din meniul Format.

 

 


©  GeoStru