Put

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Model grafic >

Put

 

Stratigrapher pemite reprezentarea stratigrafiei puturilor. Pentru aceasta este necesar, mai întâi de toate, sã se deschidã stilul specific (Editor de stil) care va seta mediul de lucru si modelul specific.

 

Elementele care descriu putul sunt:

Tampon

Tub închis

Filtru

 

Pentru primul element ce va fi introdus, indiferent care este acesta, în fereastra care apare la trecerea mouse-ului, vor trebui indicati câtiva parametrii de bazã:

 

Diametrul forajului de perforare

Aceastã valoare, grafic, va coincide cu lãtimea coloanei Put si toate diametrele elementelor vor fi reprezentate în aceastã mãsurã.

Dacã de exemplu pe foaia A4 coloana put mãsoarã 5 cm si indicãm 2000 mm ca D.P., un tub închis de 1000 mm va fi desenat de 2.5 cm.

 

Umplere

Ca umplere este folositã o texturã litologicã, ce poate fi selectionatã ca un bitmap.

 

Se cer apoi parametrii elementului specific:

 

Diametru

Diametrul elementului.

 

Cota

Cota inferioarã. Cota superioarã este determinatã de elementul precedent sau de P.C. (planul terenului) dacã este vorba despre primul element.

 

Suprapunere

Indicã mãsura de suprapunere fatã de elementul precedent.

 

Note: Adnotãri sau descrieri ale elementului.

 

Observatii

Când nu este indicatã unitatea de mãsurã înseamnã cã aceasta nu este determinantã pentru reprezentarea graficã. Dealtfel, toate dimensiunil orizontale (diametre) sunt calculate în raport cu diametrul de perforare care coincide întotdeauna cu lãtimea totalã a coloanei. Pentru a vizualiza unitatea de mãsurã utilizatã aceasta trebuie descrisã la note.

 

 


©  GeoStru