Calcul înclinãri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Triangulatii/Suprafete >

Calcul înclinãri

CALCULAREA ÎNCLINARII DINTRE NIVELE

O datã calculate curbele de nivel, se pot pune etichete de identificare pentru gradul de înclinare dintre nivele. Selectionând instrumentul "Înclinãri" pendenze desenati cu mouse-ul o linie care sã intersecteze curbele de nivel de interes.

 

 

 

© 2020 Geostru Software