Etichetare curbe de nivel

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Triangulatii/Suprafete > Curbe de nivel >

Etichetare curbe de nivel

ETICHETAREA CURBELOR DE NIVEL

 

Existã douã modalitãti de etichetare:

Cu linie impusã de utilizator: constã în trasarea unei linii care traverseazã mãsurãtoarea iar la intersectia cu curbele de nivel va fi amplasatã o etichetã.

Pentru a folosi aceastã functie apãsati butonul etichette_by_linea sau selectionati din meniul Instrumente > Etichete dinamice. Trasati o linie care traverseazã curbele în punctele în care se doreste obtinerea etichetelor.

Repetati operatiunea pânã la obtinerea etichetãrii dorite.

NB: Pentru modificarea caracterelor, culorii si dimensiunii deschideti fereastra Etichetare, setati noii parametrii si apãsati Salvare pentru a memora.

Este posibilã alinierea (rotarea) automatã a textelor (setare default) modificând parametrul "Etichete aliniate" din panoul de control, sectiunea "Curbe de nivel"

Etichetare automatã. Aceastã modalitate desemneazã automat etichetele la intersectia curbelor cu gridul format de axe. Gridul axelor este cel setat în panoul de proprietãti, sectiunea "Axe/Legendã" Pas Grid X si Pas Grid Y.

 

 

 

© 2020 Geostru Software