Curbe de nivel

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Triangulatii/Suprafete >

Curbe de nivel

CURBE DE NIVEL

Elementele curbelor de nivel:

- Linii / linii frânte: plasate de-a lungul mãsurãtorii, aratã o cotã specificã

- Directoare: sunt linii de control care folosesc pentru o segmentare ulterioarã a nivelelor. Dacã se seteazã directoarea vom avea un schimb de culoare la fiecare anumit numãr de nivele desemnate. De exemplu, dacã nivelele au un pas de 1.00 si directoarea 5.00, la fiecare 5 curbe desenate va apãrea o altã culoare.

- Etichete: Dispuse de-a lungul curbelor evidentiazã si descriu cota de apartenentã a nivelului.

Atentie: Acest tip de linie frântã este gestionatã în interiorul programului si nu poate fi controlatã sau selectionatã ca un obiect linie frântã oarecare.

Pentru a modifica atributele acestia trebuie fãcutã conversia acestora în linii frânte converti_isoipse.

Curve_di_Livello

 

 

O datã efectuatã triangulatia este posibilã generarea curbelor de nivel. Pentru personalizare deplasati-vã în panoul proprietãti, sectiunea "Curbe de nive".

Culoare curbe: Aratã culoarea liniilor de reprezentare a curbelor.

Culoare directoare: Culoarea directoarei.

BSPLine: Indicã dacã nivelele trebuie reprezentate ca linii curbe sau linii drepte (în acest caz vor coincide exact cu triunghiurile de intersectie cu cota).

Echidistantã nivele: Indicã pasul de divizare al mãsurãtorii. De exemplu, o mãsurãtoare cu o diferentã de nivel de 100 de metri si un pas de 5, va produce 20 de linii de nivel.

Step Directoare: Indicã pasul directoarei.

Porneste de la cota: Dacã este setat "Fals", cota consideratã ca primul nivel va fi cea inferioarã mãsurãtorii. Dacã este setatã "Adevãrat", trebuie indicat parametrul Cotã de Pornire

Cotã de Pornire: Dacã Porneste de la cota=Adevãrat, subdivizare în nivele va porni de la aceastã cotã minimã. . Acest parametru este util dacã se doreste ca si cotele nivelelor sã fie întotdeauna numere întregi. Fãrã aceastã informatie cota inferioarã a nivelului coincide cu cea mai micã diferentã de nivel a mãsurãtorii, iar urmãtoarele vor fi multiplii sãi cu pasul ales.

 

Modificarea elementelor linie a curbelor de nivel

Acest tip de linie frântã este gestionatã de program si nu poate fi controlatã sau selectionatã ca un obiect linie frântã obisnuit. Pentru modificarea atributelor, verificarea lungimii si a vârfurilor, trebuie convertite cu o functie specialã, în obiecte linie frântã converti_isoipse

 

 

 

 

© 2020 Geostru Software