Lichefiere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice >

Lichefiere

 

 

Metoda lui Seed și Idriss (1982) este cea mai cunoscută și utilizată dintre metodele simplificate și cere cunoașterea a putini parametrii geotehnici: granulometria, numărul de lovituri în încercarea SPT, densitatea relativă, greutatea volumică.

Pentru a determina valoarea coeficientului reductiv rd este utilizată formula empirică propusă de Iwasaki și alții (1978):

 

 

 

în timp ce pentru factorul corectiv MSF în Tabelul 1 este redată valoarea acestui factor obținută de diverși cercetători, printre care Seed H. B. și Idriss I. M (1982).

 

Tabelul 1 - Magnitude Scaling Factor

Magnitudine

Seed H. B. & Idriss I. M. (1982)

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

1.43

1.32

1.19

1.08

1.00

0.94

0.89

 

 

Rezistența la lichefiere CRR, este calculată în funcție magnitudine, de numărul de lovituri, de presiunea verticală efectivă, de densitatea relativă.

Se obține un grafic (Fig.1), selectând cazurile de terenuri în care s-a constatat lichefiere și nelichefiere în timpul cutremurelor.

Se calculează inițial numărul de lovituri corect la cota dorită pentru a tine cont de presiunea litostatică prin intermediul relației:

 

unde:

 

Nm numărul mediu de lovituri în încercarea penetrometrică standard SPT;

CN coeficient corectiv care se calculează cu ajutorul relației:

 

 

unde:

 

σ'vo        presiunea verticală efectivă;

Pa        presiunea atmosferică exprimată în aceleași unități de σ'vo;

n        un exponent ce depinde de densitatea relativă a terenului (Fig. 2)

 

 

clip0002_ro

Figura 1 – Corelație între CSR și N1,60

 

 

clip0003_ro

 

Figura 2 – Coeficient corectiv CN

 

S-a demonstrat că pentru un cutremur cu magnitudine de 7,5 CRR este:

 

 

Se aplică deci:

 

 

dacă FS > 1,3 depozitul nu este lichefiabil.

 

Autorii au precizat că această procedură este valabilă pentru nisipuri cu D50 > 0,25 mm; pentru nămoluri nisipoase și nămoluri sugerează corectarea ulterioară a N1,60:

 

 


 

© GeoStru