Categorii de subsol

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice >

Categorii de subsol

 

Pentru definirea acțiunii seismice de proiect este necesară evaluarea efectului răspunsului seismic local cu ajutorul analizelor specifice.

În lipsa acestor analize, pentru definirea acțiunii seismice se poate face referire la o abordare simplificată, care se bazează pe determinarea categoriilor de subsol de referință (Tab. 3.2.II și 3.2.III).

 

Tabel 3.2.II – Categorii de subsol

Categoria

Descriere

A

Blocuri stâncoase descoperite sau terenuri foarte rigide caracterizate de valori ale Vs,30 mai mari de 800 m/s, eventual cuprinzând la suprafață un strat de alterație, cu o grosime maximă de 3 m

B

Roci moi și depozite de terenuri cu granulație mare foarte îndesate sau terenuri cu granulație fină foarte îndesate cu grosimi mai mari de 30 m, caracterizate de o ameliorare graduală a proprietăților mecanice o dată cu adâncimea și de valori Vs,30 cuprinse între 360 m/s și 800 m/s (sau NSPT,30 > 50 în terenuri cu granulație mare și cu,30> 250 kPa în terenuri cu granulație fină)

C

Depozite de terenuri cu granulație mare cu îndesare medie sau terenuri cu granulație fină cu îndesare medie cu grosimi mai mari de 30 m, caracterizate de o ameliorare graduală a proprietăților mecanice o dată cu adâncimea și de valori Vs,30 cuprinse între 180 m/s și 360 m/s (sau 15 <NSPT,30 < 50 în terenuri cu granulație mare și 70 < cu,30 < 250 kPa în terenuri cu granulație fină)

D

Depozite de terenuri cu granulație mare cu îndesare scăzută sau terenuri cu granulație fină cu îndesare scăzută, cu grosimi mai mari de 30 m, caracterizate de o ameliorare graduală a proprietăților mecanice o dată cu adâncimea și de valori Vs,30 mai mici de 180 m/s (sau NSPT,30 < 15 în terenuri cu granulație mare și  cu,30 < 70 kPa în terenuri cu granulație fină)

E

Terenuri de subsoluri de tip C sau D cu grosimi nu mai mari de 20 m, pe substratul de referință (cu Vs > 800 m/s)

 

Clasificarea se face în baza valorilor vitezei echivalente Vs,30 de propagare a undelor de forfecare în primii 30 de m de adâncime. Pentru fundațiile de suprafață această adâncime se consideră de la planul de fundare, iar pentru fundații pe piloți această adâncime se consideră de la capătul piloților. În cazul lucrărilor de sprijin a terenurilor naturale adâncimea se consideră de la capătul lucrării. Pentru ziduri de sprijin  ale terasamentelor, adâncimea se consideră de la planul de fundare.

Măsurarea directă a vitezei de propagare a undelor de forfecare este foarte recomandată. În cazurile în care această determinare nu este disponibilă, clasificarea poate fi efectuată pe baza valorilor numărului echivalent de lovituri ale încercării de penetrometrie dinamică (Standard Penetration Test) NSPT,30 în terenurile cu granulație mare și de coeziunea nedrenată echivalentă cu,30 în terenurile cu granulație fină.

Pentru subsolurile aparținând categoriilor S1 și S2 din Tab. 3.2.III sunt necesare analize specifice pentru definirea acțiunilor seismice, mai ales în cazurile terenurilor susceptibile la lichefiere și/sau argilelor cu sensibilitate ridicată unde pot apărea colapsuri ale terenului.

 

 

Tabel 3.2.III – Categorii suplimentare de subsol

Categoria

Descriere

S1

Depozite de terenuri caracterizate de valori ale Vs,30 mai mici de 100 m/s (sau 10 < cu,30 < 20 kPa), care includ un strat de cel putin 8 m de terenuri cu granulație fină cu îndesare scăzută, sau includ cel puțin 3 m de turba sau de argile cu conținut organic ridicat.

S2

Depozite de terenuri susceptibile de lichefiere, de argile senzitive sau de orice altă categorie de subsol care nu poate fi clasificat în tipurile de mai sus.

 

 

Viteza echivalentă a undelor de forfecare VS,30 este definită de expresia:

 

embim3

 

Rezistența la penetrare dinamică echivalentă NSPT,30 este definită de expresia:

 

embim4

 

Coeziunea aparentă echivalentă cu,30 este definită de expresia:

 

embim5

 

 

În expresiile precedente este indicat cu:
 

hi        = grosimea (în m) a stratului i cuprins în primii 30 m de adâncime;

VS,i        = viteza undelor de forfecare în stratul i;

NSPT,i= numărul de lovituri NSPT în stratul i;

cu,i        = coeziunea aparentă în stratul i;

N        = numărul de strate cuprinse în primii 30 de m de adâncime;

M        = numărul de strate de terenuri cu granulație mare cuprinse în primii 30 de m de adâncime;

K        = numărul de strate de terenuri cu granulație fină cuprinse în primii 30 de m de adâncime.

 

În cazul subsolurilor constituite din stratificații de terenuri cu granulație mare și terenuri cu granulație fină, distribuite cu grosimi comparabile în primii 30 m de adâncime, care se încadrează în categoriile de la A la E, când nu se dispune de măsurători directe ale vitezei undelor de forfecare se poate proceda în felul următor:

- determinarea NSPT,30 limitat la stratele de teren cu granulație fină cuprinse în primii 30 m de adâncime;

- determinarea cu,30 doar pentru stratele de teren cu granulație fină cuprinse în primii 30 m de adâncime;

- determinarea categoriilor corespunzătoare doar parametrilor NSPT,30 și cu,30;

- referirea subsolului la categoria inferioară.

 


 

© GeoStru