Unghi de frecare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri necoezive >

Unghi de frecare

 

Peck et al. (1974) e Meyerhof (1956)

Corelație validă pentru terenuri solide la adâncime < 5 m; corelația validă pentru nisipuri și pietrișuri reprezintă valori medii. Corelație istorică foarte utilizată, valabilă pentru adâncime < 5 m pentru terenuri  uscate și  < 8 m pentru terenuri cu strat freatic (tensiuni < 8-10 t/mp).

inc_peck

 

Meyerhof, 1956

Corelație valabilă pentru terenuri argiloase și argiloase-marnoase fisurate, terenuri moi și pături detritice (din modificarea experimentală a datelor).

inc_meyerhof

nisipurile și varul ≤ 5%: a = 29,47; b = 00:46; c = 0,004

nisipurile și calcarul> 5%: a = 23,7; b = 00:57; c = 0,006

 

Sowers, 1961

Unghi de frecare în grade valid pentru nisipuri în general (cond. optime pentru adâncime < 4 m pentru terenuri uscate și < 7 m pentru terenuri cu strat freatic s>5 t/mp).

inc_sowers

De Mello, 1967

Corelație valabilă pentru terenuri predominant nisipoase și nisipoase-pietroase (din modificarea experimentală a datelor) cu unghiul de frecare < 38° .

inc_demello

 

Malcev, 1964

Unghiul de frecare în grade valabil pentru nisipuri in general (cond. optime pentru adâncime > 2 m și pentru valorile unghiului de frecare < 38° ).

inc_malcevi

 

Schmertmann, 1977

Unghiul de frecare în grade pentru diversele tipuri litologice (valori maxime).

N.B. valori de obicei prea optimiste, deduse din corelațiile indirecte din Dr %.

 

inc_Schmertmann

 

nisipuri fine uniforme: a = 28; b = 00:14

Șerpi medii: a = 31,5; b = 0.115

nisipuri de dimensiuni medii, scroafe mari de dimensiuni mari: a = 34,5, b = 0,1

nisip, Ghețar, Gleam: a = 38, b = 0,08

Pietriș: a = 34,5, b = 0,1

Dr = densitatea relativă [%]

 

Shioi-Fukuni 1982  (ROAD BRIDGE SPECIFICATION)

Unghi de frecare în grade valabil pentru nisipuri - nisipuri fine sau prăfoase și prafuri (cond. optime pentru adâncimea încercării  > 8 m terenuri uscate și > 15 m pentru terenuri cu strat freatic) s>15 t/mp.

 

Shioi-Fukuni 1982 (JAPANESE NATIONALE RAILWAY)

Unghi de frecare (grade) valabil pentru nisipuri medii, grosiere și cu pietriș.

 

inc_japanese

 

Iwasaki et al., 1977

Unghi de frecare în grade valabil pentru nisipuri - nisipuri medii, groșiere și cu pietriș (cond. optime pentru adâncimea > 8 m pentru terenuri uscate și > 15 m  pentru terenuri cu strat freatic) s>15 t/mp.

 

Meyerhof, 1965

corelație valabilă pentru terenuri nisipoase cu % de praf < 5% cu o adâncime < 5 m și cu % de praf > 5% cu o adâncime < 3 m.  

 

Mitchell și Katti ,1965

Corelație validă pentru nisipuri și pietrișuri

 


 

© GeoStru