SR EN ISO 22476-2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice >

SR EN ISO 22476-2

Metodă recomandată pentru măsurarea energiei reale

 

Principiu

Măsurarea energiei transmisă tijelor de batere se poate face pe o porțiune instrumentată a tijei, poziționată la o distanță de 10 ori mai mare decât diametrul tijei, sub punctul de impact al berbecului pe nicovală (a se vedea figura C.1).

 

Pentru informații suplimentare a se vedea [1] până la [6] din bibliografie.

clip0019

Figura C.1 — Tijă instrumentată (exemplu)

 

Legendă

1nicovală

2parte tijei instrumentate

3tijă de batere

4traductor de măsurare

5accelerometru

6teren

F   forță

d, diametrul tijei

 

Echipament

Dispozitivul de măsurare este alcătuit dintr-o tijă instrumentată amovibilă, fixată între nicovală și capul tijelor.

Ea cuprinde:

un sistem de măsurare a accelerației verticale cu un răspuns liniar până la 5 000 g;

un sistem de măsurare a deformației axiale indusă in tijă;

un aparat cu o rezoluție mai mică decât 1 x 10-5s, pentru afișarea, înregistrarea și prelucrarea inițială a semnalelor;

un sistem de prelucrare informatic (înregistrator cronologic și calculator).

 

Când sunt folosite mărci tensiometrice de deformație pentru măsurarea deformației axiale, se recomandă ca ele să fie uniform distribuite în jurul tijei instrumentate, de preferință pe două direcții ortogonale.

 

 

Măsurări

La fiecare impact, se verifică funcționarea corectă a echipamentului de măsurare și a traductorilor prin afișarea rezultatelor măsurărilor.

Se recomandă să se verifice dacă semnalele care provin de la accelerometre și de la mărcile tensiometrice sunt nule înainte și după impact.

Pentru măsurarea accelerației și deformației, exactitatea se recomandă să fie mai mică de 2% din valoarea măsurată.

 

 

Calcul

Forța F transmisă tijelor se calculează după cum urmează:

 

F(t) = Aa x Ea x εm(t)                                (C.1)

 

Unde:

εm(t)        este deformația specifică a tijei instrumentate măsurată la timpul t;

Aa                este aria secțiunii transversale a tijei instrumentate;

Ea                este modulul lui Young al tijei instrumentate.

 

Viteza particulelor v(t) în secțiunii de măsurare este calculată prin integrarea accelerației a(t) în raport cu timpul t.

 

Ecuația de bază pentru energia E care trece în tijele de batere este :

clip0020

Unde:

E(t’)        este energia de batere transmisă tijei de batere până la timpul t’ după impact.

 

NOTA - Diferite metode pentru a rezolva ecuația de mai sus precum și alte informații sunt prezentate în bibliografie.

 

Energia dispozitivului de batere care trebuie considerată este valoarea medie obținută din cel puțin 5 măsurări:

clip0021

 

Raportul de energie al dispozitivului de batere care caracterizează fiecare penetrometru dinamic este dat de:

clip0022

unde

Etheor        = m x g x h;

h                este înălțimea de cădere a ciocanului;

m                este masa berbecului;

g                este accelerația gravitațională.

 

clip0023
clip0024

 

Figura C.2 - Exemplu de raport de măsurare a energiei de batere

 

 

 

Înterpretarea rezultatelor folosind rezistența dinamică pe vârf

Rezultatele încercării de penetrare dinamică sunt prezentate în general sub forma numărului de lovituri pe 10 cm penetrare (N10) în funcție de adâncime, după cum s-a notat direct pe teren. Acest număr de lovituri este șituat în general în intervalul de valori standardizate (în general între 3 și 50). Valorile N10 pot să fie interpretate pentru a da rezistența unitară pe vârf rd și rezistența dinamică pe vârf qd. Valoarea rd este o estimare a lucrului efectuat în timpul penetrării vârfului în teren. Valoarea qd este obținută înmulțind rd cu un factor care ține seama de inerția tijelor de batere și a berbecului după impactul cu nicovala. Calculul lui rd depinde de masele berbecului, de înălțimea lui de cădere și de dimensiunile diferite ale conului. Mărimile diferite și masa tijelor de batere intervin în calculul lui qd și, în consecință, acest lucru poate să permită compararea diferitelor tipuri de echipamente.

 

În general, ecuațiile folosite sunt :

clip0025

sau

clip0026

și

clip0027

unde

 

rd și qd valori ale rezistenței, în Pa;

m        masa berbecului, în kg;

g        accelerația gravitațională, în m/s2;

h        înălțimea de cădere a berbecului, în m;

A        aria la baza conului în, m2;

e        pătrunderea medie în m/Iovitură (0,1/N10 pentru DPL, DPM și DPH și 0,1/N10 și 0,2/N20 pentru DPSH);

N10 numărul de lovituri pentru o înfigere de 100 mm;

N20 numărul de lovituri pentru o înfigere de 200 mm;

m’        masa totală pentru lungimea considerată a tijelor, nicovalei și a ghidajului, în kg.

 

Figura E1 prezintă datele DPL, DPM și DPH pentru un amplasament cu argilă supraconsolidată. În timp ce fiecare tip de echipament dă o valoare N10 diferită, calculul lui rd dă valori apropiate pentru DPM și DPH, iar calculul lui qd arată că cele trei tipuri de aparatură se traduc prin profile foarte asemănătoare.

 

Figura E.2 prezintă datele din încercări DPL, DPM, DPH și DPSH într-o argilă de morenă glaciară supraconsolidată. Și aici valorile rd dau profile apropiate, iar calculul lui qd se traduce, de asemenea, prin profile foarte asemănătoare.

 

Utilizarea lui qd oferă posibilitatea de a configura aparatura în cursul unui sondaj după cum numărul de lovituri devine prea mic (reducerea masei berbecului) sau prea ridicat (mărirea masei berbecului).

 

clip0028
clip0029
clip0030

 

Figura E.1 - Date obținute din încercări ce DPL, DPM și DPH pentru un amplasament cu argilă supraconsolidată

 

Legendă

I        argilă de Londra alterată

II        argilă de Londra nealterată

d        adâncime

 

clip0031

Figura E.2 - Date obținute din încercări DPL, DPM, DPH și DPSH într-o argilă de morenă glaciară supraconsolidată

 


 

© GeoStru