Coeziune nedrenată

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri coezive >

Coeziune nedrenată

 

Benassi & Vannelli

Corelații deduse din experienta firmei constructoare Penetrometre SUNDA 1983.

 

Terzaghi-Peck (1948-1967)

Corelație validă pentru argile nisipoase-prăfoase  NC cu Nspt <8 , argile prăfoase cu plasticate medie, argile marnoase fisurate.

 

Terzaghi-Peck (1948). Cu min-max.

 

Sanglerat

Din date Penetr. Static pentru terenuri coezive saturate, această de corelație nu este valabilă pentru argilele senzitive cu o sensibilitate > 5, pentru argile supraconsolidate fisurate și pentru prafuri cu plasticitate scăzută.  

 

coes_cu_sanglerat_02

 

Sanglerat

Pentru argile prăfoase-nisipoase puțin coezive, valori valide pentru rezistențe penetrometrice < 10 lovituri, pentru rezistențe penetrometrice > 10 prelucrarea validă este aceea a "argilelor plastice" a lui Sanglerat.  

coes_cu_sanglerat_01

a = 1,33 pentru lutul nisipos cu nisip fin

 

 

(U.S.D.M.S.M.)  U.S. Design Manual Soil Mechanics

Coeziune nedrenată pentru argile prăfoase și argile cu plasticate medie și ridicată, (Cu-Nspt-grad de plasticitate).

 

 

Schmertmann, 1975

Valori medii, valid pentru argile și nisipuri argiloase cu Nc=20 și Qc/Nspt=2.

 

coes_cu_schmertmann_02

 

Schmertmann, 1975

Valori minime, validă pentru argile NC .

coes_cu_schmertmann_01

 

Fletcher, 1965

Argila de Chicago -Coeziune nedrenată, coloană valori valide pentru argile cu plasticitate medie-scăzută.

 

coes_cu_fletcher

 

Houston, 1960

Argilă cu plasticitate medie-ridicată.

 

Shioi-Fukuni, 1982

Validă pentru terenuri puțin coezive și plastice, argilă cu plasticitate medie-ridicată.

 


 

© GeoStru