Coeficientul împingerii pamântului în repaus

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri necoezive >

Coeficientul împingerii pamântului în repaus

 

k0=σ'h/σ'v

 


 

© GeoStru