Corelații de folosit

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Corelații de folosit

 

Această comandă permite selectarea, pentru fiecare parametru, a corelației de utilizat.

Vezi și Note teoretice.

clip_02

 

 

 

© GeoStru