Adâncimea de încastrare echivalentă

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Adâncimea de încastrare echivalentă

Adâncimea de încastrare echivalentă, De, se poate calcula pornind de la rezultatele obţinute prin încercări cu presiometrul Ménard:

 

clip0028

(A.1)

Unde:


 

p*le

presiunea limită netă echivalentă:

 

clip0029

 

Unde:


 

p*l;k;i

presiunile limită nete reprezentative determinate la diferite adâncimi, i, sub nivelul bazei fundaţiei, pe o adâncime de min. 1,5B.

 

 

Nota 1 – În cazul în care pe adâncimea de min. 1,5B terenul este format dintr-un singur strat geologic sau formaţiuni geologice similare, având presiuni limită nete comparabile, profilul presiometric reprezentativ este definit printr-o variaţie liniară a presiunii limită netă cu adâncimea.

Nota 2 - În cazul în care pe adâncimea de min. 1,5B terenul nu este format dintr-un singur strat geologic sau formaţiuni geologice similare iar presiunile limită nete nu au valori comparabile, profilul presiometric reprezentativ trebuie să ţină cont de profilul presiometric măsurat, cu eliminarea valorilor singulare considerate prea mari.

 

p*l;k

presiunea limită netă reprezentativă:

 

p*l;k = pl;k- p0

 

Unde:

 

 

pl;k

presiunea limită reprezentativă la adâncimea încercării

 

p0

presiunea orizontală în stare de repaus la adâncimea încercării:

 

p0 = K0q' + u

 

Unde:

 

 

K0

valoarea  estimată a  coeficientului  de  presiune  în  stare  de repaus

 

q'

valoarea efortului vertical efectiv

 

u

valoarea presiunii apei din pori.

 

 

 

 

 


© GeoStru