Stabilitatea generală

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Stabilitatea generală

Pentru verificările de stabilitate generală pot fi aplicate calculele de stabilitate generală descrise în SR EN 1997-1, Secţiunea 11.

Stabilitatea generală, cu sau fără fundaţii, trebuie verificată în particular în următoarele situaţii:

În apropiere de un taluz sau pe un taluz, natural sau artificial.

În apropierea unei excavaţii, tranşee, lucrări de susţinere sau lucrări subterane.

În apropierea unui râu, canal, lac, rezervor sau mal.

Pentru oricare dintre situaţii trebuie să se demonstreze, conform cu principiile descrise în SR EN 1997-1 Secţiunea 11, că pierderea de stabilitate a masivului de pământ cuprinzând fundaţia este suficient de puţin probabilă.

 

 

 

 


© GeoStru