Calculul la stări limită ultime

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Calculul la stări limită ultime

Calculul la stările limită ultime se face pentru grupările de acţiuni (efecte ale acţiunilor) definite conform CR 0:

Combinarea (efectelor) acţiunilor pentru situaţiile de proiectare persistentă sau normală şi tranzitorie (Gruparea fundamentală, GF);

Combinarea (efectelor) acţiunilor pentru situaţia de proiectare seismică (Gruparea seismică, GS).

 

Pentru stabilirea dimensiunilor în plan ale fundaţiei este necesar, după caz, calculul la următoarele stări limită ultime, de tip GEO:

Capacitatea portantă (Figura I.4 a)

Rezistenţa la lunecare (Figura. I.4 b)

Stabilitatea generală (Figura I.4 c).

Pentru verificarea la starea limită ultimă de tip STR se vor avea în vedere următoarele:

- Trebuie luate în considerare deplasările diferenţiale verticale şi orizontale ale fundaţiilor pentru a se asigura că acestea nu conduc la o stare limită ultimă în structură.

- Se poate adopta o presiune acceptabilă, conform I.3.1 pct.(6.3), cu condiţia ca deplasările să nu conducă la o stare limită ultimă în structură.

- În pământurile care se pot ridica, trebuie evaluat ă umflarea diferenţială potenţială, iar fundaţiile şi structura trebuie dimensionate astfel încât să reziste sau să fie adaptate pentru a o prelua pe aceasta.

 

clip0030

a) Capacitatea portantă                                                                    b) Rezistenţa la alunecare

 

clip0036

c) Stabilitatea generală

Figura I.4 - Stări limită ultime de tip GEO

 

 

 

 


© GeoStru