(HYD) Coeficienți parțiali pentru verificarea la starea limită de ridicare hidraulică locală sau de eroziune

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul > Abordari de calcul > SR EN 1997-1 - Coeficienți parțiali:  >

(HYD) Coeficienți parțiali pentru verificarea la starea limită de ridicare hidraulică locală sau de eroziune

 

Pentru verificarea la starea limită de ridicare hidraulică locală sau de eroziune (HYD) trebuie aplicați asupra acțiunilor următorii coeficienți parțiali (γF):

γG;dst

pentru acțiunile permanente defavorabile destabilizatoare

γG;stb  

pentru acțiunile permanente favorabile stabilizatoare

γQ;dst

pentru acțiunile temperare defavorabile destabilizatoare

 

Notă - Valorile lui γG;dst, γG;stb și γG;dst de utilizat într-o țara anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate sunt indicate în tabelul A.17.

 

Acțiune

Simbol

Valoare

Permanentă

 

Defavorabilăa

 

Favorabilăb

 

 

γG;dst

 

γG;stb

 

 

1,35

 

0,90

Temporară

 

Defavorabilăa

 

 

γQ;dst

 

 

1,50

a Destabilizatoare

 

b Stabilizatoare

Tabelul A.17 - Coeficienți parțiali pentru acțiuni (γF)

 

 

 

 


© GeoStru