Adâncimea de îngheț

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul >

Adâncimea de îngheț

Valorile de referinţă pentru adâncimea de îngheţ sunt indicate în STAS 6054.

Adâncimea minimă de fundare se stabileşte conform tabelului C.1 în funcţie de natura terenului de fundare, adâncimea de îngheţ şi nivelul apei subterane.

 

Terenul de fundare

Adâncimea
de îngheţ

Adâncimea apei
subterane

faţă de cota
terenului natural

Adâncimea minimă de fundare

Terenuri
supuse acţiunii
îngheţului

Terenuri
ferite de
îngheţ*)

(cm)

(m)

(cm)

Roci stâncoase

oricare

oricare

30 ÷ 40

20

Pietrişuri curate, nisipuri
mari şi mijlocii curate

oricare

H ≥ 2,00

40

H ˂ 2,00

Hî + 10

40

Pietriş sau nisip argilos,
argilă grasă

Hî ≤ 70

H ≥ 2,00

80

50

H ˂ 2,00

90

50

˃ 70

H ≥ 2,00

Hî + 10

50

H ˂ 2,00

Hî + 20

50

Nisip fin prăfos, praf argilos,
argilă prăfoasă şi nisipoasă

Hî ≤ 70

H ≥ 2,50

80

50

H ˂ 2,50

90

50

˃ 70

H ≥ 2,50

Hî + 10

50

H ˂ 2,50

Hî + 20

50

Tabelul C.1

 

Notă *)– Valorile indicate pentru cazul terenurilor ferit e de îngheţ se măsoară de la cota inferioară a pardoselii.

 

 

 

 


© GeoStru