Sarcini limită

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Sarcini limită

Pentru calcularea sarcinii limită programul dă posibilitatea de alegere între diverse metode; pentru terenurile afânate sunt prevăzute metodele lui Terzaghi - Hansen - Meyerhof – Vesic – Brich-Hansen; în cazul fundaţiilor pe roci sunt propuse metodele lui Terzaghi şi Zienkiewicz. În ambele cazuri se poate alege una sau mai multe metode de calcul.

 

Metoda lui Hansen

  Alegerea acestei opţiuni este necesară pentru calcularea sarcinii limită cu metoda lui Hansen (terenuri afânate).

 

Metoda lui Terzaghi

  Alegerea acestei opţiuni este necesară pentru calcularea sarcinii limită cu metoda lui Terzaghi (terenuri afânate).

 

Metoda lui Meyerhof

  Alegerea acestei opţiuni este necesară pentru calcularea sarcinii limită cu metoda lui Meyerhof (terenuri afânate).

 

Metoda lui Vesic

  Alegerea acestei opţiuni este necesară pentru calcularea sarcinii limită cu metoda lui Vesic (terenuri afânate).

 

Metoda EC-8

 Alegerea acestei opţiuni permite calculul sarcinii limită în funcţie de directivele Eurocodului 7 (asupra geotehnicii) şi ale Eurocodului 8 (asupra seismicităţii).

 

Metoda lui Terzaghi în stâncă

 Alegerea acestei opţiuni este necesară pentru calcularea sarcinii limită cu metoda lui Terzaghi pentru fundaţiile pe roci.

 

Metoda lui Zienkiewicz pe roci

  Alegerea acestei opţiuni este necesară pentru calcularea sarcinii limită cu metoda lui Zienkiewicz pentru fundaţii pe roci.

 

Sarcina limită

Sarcinile limită orizontală şi verticală sunt calculate pentru fiecare combinaţie de proiect.

 

Prin intermediu meniului opţiuni de analiză din fereastra de calcul a sarcinii limită este posibilă selectarea tipului de analiză de efectuat:

 

Condiţie drenată: Alegeţi această opţiune dacă se doreşte calcularea sarcinii limită a fundaţiei în condiţii drenate(parametri efectivi).

 

Conditie nedrenată: Alegeţi această opţiune dacă se doreşte calcularea sarcinii limită a fundaţiei în condiţii nedrenate(parametri totali).

 

Calcul după media ponderată a stratificaţiilor: Alegeţi această opţiune dacă se dorește calcularea sarcinii limită a fundaţiei luând în considerare ca şi parametri geotehnici cei obţiunuţi din media ponderată a parametrilor pe strat; în caz contrar vor fi luaţi în considerare numai parametrii stratului de fundare.

 

Pentru fiecare combinaţie se pot reduce parametrii caracteristici ai terenului conform coeficienţilor de reducere setaţi şi se pot efectua Corectii seismice conform abordărilor de proiect selectate.

 

Pentru calcularea efectelor seismice asupra capacităţii portante sunt propuse acceleraţii seismice maxime la sol aferente diferitelor zone în care este subdivizat terenul. Valoarea coeficientului seismic orizontal este calculat automat în funcţie de zona seismică şi de profilul stratigrafic, dar poate fi inserată şi o altă valoare de către utilizator.

 

LightLoadCap găseşte automat combinaţia de calcul cea mai defavorabilă şi o marchează cu simbolul *.

 

Calculul Ks
Setări pentru calculul constantei de subfundaţie; programul propune două metode: Terzaghi şi Bowles. Dacă se alege metoda lui Terzaghi trebuie introdusă valoarea lui Ks unitar obţinut din încercări de solicitare pe placă.

 

Verificare la alunecare - Colaps prin alunecare

Vezi Caracteristici strate şi Teorie.

 

 

 

 


© GeoStru