Valorile limită orientative ale deformațiilor

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap > Teoria de calcul > Starea limita ultima de serviciu >

Valorile limită orientative ale deformațiilor

 

Valorile limită orientative ale deformaţiilor / deplasărilor fundaţiilor pentru construcţii fără restricţii de tasări, neadaptate în mod special la tasări diferenţiale, sunt date în tabelul H.1.

 

Calculul tasării absolute

Deformaţiile terenului calculate pe baza prezentelor prescripţii reprezintă deformaţii finale rezultate din suma tasării instantanee şi a tasării din consolidarea primară. În cazul în care este necesară evaluarea independentă a acestor componente, ca şi în situaţiile în care apare posibilă producerea unor tasări importante din consolidarea secundară, se folosesc metode de calcul corespunzătoare.

Necesitatea calculului evoluţiei în timp a tasării din consolidare primară se apreciază în funcţie de grosimea straturilor coezive saturate (având Sr > 0,9) cuprinse în zona activă a fundaţiei, de posibilitatea de drenare a acestor straturi, de valorile coeficientului de consolidare, cv, precum şi de viteza de creştere a presiunii pe teren în faza de execuţie şi de exploatare a construcţiei.

Capacitatea pământurilor de a suferi tas ări din consolidare secundară se apreciază în funcţie de valoarea coeficientului de consolidare secundară, cα, având în vedere preciz ările din tabelul H.2.

 

În calculul tasărilor probabile ale terenului de fundare trebuie luate în considerare:

influenţa construcţiilor învecinate;

supraîncărcarea terenului din imediata vecinătate a fundaţiilor (umpluturi, platforme, etc.).

 

 

Tipul construţiei/structurii

Deplasare/
Deformaţie [-]

Valoare
limită

Tasare
[mm]

Valoare
limită

1

Construcţii civile şi industriale cu structura de rezistenţă în cadre

a) Cadre de b.a. fără umplutură de zidărie sau panouri

 

tasare relativă

0,002

tasare

absolută

maximă,

smax

80

b) Cadre metalice fără umplutură de zidărie sau panouri

0,004

120

c) Cadre de b.a. cu umplutură de zidărie

0,001

80

d) Cadre metalice cu umplutură de zidărie sau panouri

0,002

120

2

Construcţii în structura cărora nu apar eforturi suplimentare datorită tasărilor neuniforme

0,006

150

3

Construcţii multietajate cu structura de rezistenţă pe pereţi portanţi

a) panouri mari

încovoiere relativă,
f

 

0,004

tasare

medie,

sm

100

b) zidărie din blocuri sau cărămidă, fără armare

0,001

100

c) zidărie din blocuri sau cărămidă armată

0,002

150

d) independent de materialul zidurilor

înclinare transversală,

tgθtr

0,006

-

-

4

Silozuri din beton armat

a) turnul elevatoarelor şi grupurile de celule de b.a. monolit şi radier comun

înclinare longitudinală

sau transversală,

tgθ

0,003

tasare

medie,

sm

400

b) turnul elevatoarelor şi grupurile de celule de b.a.prefabricat şi radier comun

0,003

300

c) turnul elevatoarelor pe radier independent

înclinare transversală,

tgθtr

0,003

250

înclinare longitudinală,

tgθlg

0,004

d) grupuri de celule de b.a. monolit pe radier independent

înclinare longitudinală

sau transversală,

tgθ

0,004

400

e) grupuri de celule de b.a.prefabricat pe radier independent

0,004

300

5

Coşuri300 de fum cu înălţimea H (m)

a) H < 100

înclinare,

tgθ

0,005

tasare

medie,

sm

400

b) 100 ≤ H ≤ 200

1/2H

300

c) 200 < H ≤ 300

200

d) H > 300

100

6

Construcţii înalte, rigide, H<100m

0,004

200

Tabelul H.1

 

Coeficientul de consolidare secundară, cα

Compresibilitatea secundară

< 0,004

0,004 ÷ 0,008

0,008 ÷ 0,016

0,016 ÷ 0,032

> 0,032

foarte mică

mică

medie

mare

foarte mare

Tabelul H.2

 

 

 

 

© GeoStru