Arhiva materiale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC >

Arhiva materiale

 

La deschiderea programului sau a unui nou calcul este vizualizata arhiva fixa de plecare in care se pot adauga noi tipuri de beton si otel sau modifica valorile existente.

Cand sunt salvate datele sectiunii calculate este memorata o data cu acestea si intreaga arhiva modificata.

Nomenclatura folosita pentru definirea rezistentei betonului este modificata de program in momentul in care utilizatorul alege sistemul S.I. (international) sau M.K.S. (tehnic), din meniul Preferinte sau din setarile initiale in Creare guidata

 

 

 

ARCHIVIO_MATERIALI

Meniu pentru gestiunea materialelor

 

 

Beton

 

Clasa beton: Denumirea clasei de rezistenta a conglomeratului printr-o definitie alfanumerica de maxim 10 caractere.

fck, cub: Rezistenta caracteristica la compresiune determinata pe cuburi de conglomerat.

Ec: Modul de elasticitate.

fck: Rezistenta cilindrica caracteristica la compresiune, fck = 0,83 Rck

fcd: Rezistenta de calcul la compresiune, fcd = αcc fck / 1,5 unde αcc =0,85 = coef. reductiv al rezistentelor de lunga durata si 1,5 este coef. de siguranta partial al betonului.

fctd: Rezistenta de calcul/proiectare la tractiune, fctd = 0,7 fctm / 1,5.

fctm: Rezistenta medie la tractiune, fctm = 3 (fck/10)2/3 pentru clase  ≤ C 50/60, fctm = 21,2 ln[1+ (fcm/100)] pentru clase > C 50/60.

Poisson: Coeficient de contractie transversala (Poisson) variabil intre 0 si 0,2.

AlfaT: Coeficient de dilatatie termica [1/°C].

G.S.: Greutate specifica a betonului armat.

 

Tip otel

 

Tip otel: Denumire tip otel printr-o definitie libera alfanumerica de maxim 10 caractere

Es: Modul de elasticitate instantaneu.

fyk: Rezistenta caracteristica la intindere nominala.

fyd: Rezistenta la intindere de calcul = fyk / 1,15 [1,15 = coeficient de siguranta partial].

ftk: Rezistenta caracteristica la ruptura, nominala.

ftd: Rezistenta la ruptura, de calcul. Este rezistenta dedusa de coeficientul 1.15 in corespondenta cu deformarea unitara la ruptura de calcul egala cu 90% din deformarea la ruptura caracteristica.

ep_tk: Deformarea unitara εuk la ruptura in diagrama idealizata a otelului egala cu 0.01.

epd_ult: Deformarea ultima de calcul egala cu εud = 0.9 εuk .

β1,*β2 (init.): coef. de aderenta otel beton la prima aplicare a sarcinii. Este untilizat de program in verificarea deschiderii fisurilor in combinatiile rare de exercitiu (SLE)

β1,*β2 (final): coef. de aderenta otel beton pentru sarcini de lunga durata. Este utilizat de program la verificarea deschiderii fisurilor in combinatii frecvente si cvasi-permanente de exercitiu (SLE).

 

 

Parametri stari limita de exercitiu (Deschidere fisuri - Tensiuni normale)

 

Desch. fis.: in aceasta coloana sunt afisate valorile limita ale deschiderii fisurilor confor conform starii limita a conditiilor ambientale fixate (acestea din urma sunt indicate in fereastra Dati Generali).

S.cls [aliq. fck]: tensiunea limita a betonului in exercitiu exprimata ca parte din tensiunea caracteristica de ruptura a betonului.

S.fe [aliq. fyk]: tensiunea limita a otelului in exercitiu exprimata ca parte din tensiunea caracteristica de ruptura a otelului.

 

ATENTIE: defaul parametrii au asignate valorile prevazute de NTC dar acestea pot fi modificate de catre utilizator direct de la tastatura!

 

 

 


©  GeoStru