10. Supravecherea execuției și controlul calității piloților

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 >

10. Supravecherea execuției și controlul calității piloților

Condiţiile generale sunt date în  SR EN 1997-1.

Condiţiile specifice sunt date în SR EN 12699 şi SR EN 1536.

 

 

 

 


© GeoStru