Alcătuirea radierului

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 9. Elemente privind proiectarea structurală a piloților >

Alcătuirea radierului

Adâncimea de fundare a radierului se stabileşte în raport cu:

→ existenţa subsolurilor şi instalaţiilor subterane;

→ condiţiile geologice şi hidrogeologice ale amplasamentului (nivelul apelor subterane şi variaţia acestuia în timpul construcţiei şi al exploatării acesteia etc.);

→ posibilitatea de umflare prin îngheţ a pământurilor etc.

 

Radierul de beton armat se calculează sub acţiunea încărcărilor de la suprastructură şi a reacţiunilor din piloţi.

Înălţimea radierului se determină din calcul. În cazul radierului de tip placă groasă, înălţimea nu va fi mai mică de 30 cm.

Clasa betonului trebuie să fie minim C20/25 și va fi corelată cu clasa de beton din piloţi.

Distanţa între faţa exterioară a piloţilor marginali şi extremitatea radierului trebuie să fie de cel puţin 25 cm.

Lungimea părţii piloţilor cuprinsă în radierul de beton armat se determină în funcţie de tipul de solicitare şi de tipul şi diametrul armăturii longitudinale din corpul pilotului (nu se include în grosimea radierului stratul de beton de egalizare) conform reglementărilor tehnice specifice.

În cazul fundaţiilor pe piloţi supuşi la solicitări axiale de compresiune şi la forţe orizontale care pot fi preluate de piloţii consideraţi articulaţi în radier, este recomandat ca piloţii să pătrundă în radier cu capetele intacte pe o lungime de 5 cm, iar armăturile longitudinale ale piloţilor să se înglobeze în radier pe minimum 25 cm.

În cazul fundaţiilor pe piloţi supuşi la solicitări axiale de smulgere sau la forţe orizontale mari, care impun preluarea acestora prin piloţi consideraţi încastraţi în radier, este recomandat ca piloţii să pătrundă în radier cu capetele intacte pe o lungime de cel puţin 10 cm, iar armăturile longitudinale ale piloţilor trebuie să se înglobeze în radier pe o lungime determinată prin calculul său constructiv, cu respectarea prevederilor din SR EN 12699 şi SR EN 1536.

 

 

 

 


© GeoStru