Elemente privind proiectarea structurală a piloților

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 >

Elemente privind proiectarea structurală a piloților

Condiţiile generale sunt date în SR EN 1997-1.

Alcătuirea pilotului trebuie astfel concepută încât să facă faţă tuturor situaţiilor la care pot fi supuşi piloţii atât pe parcursul execuţiei, inclusiv transportul şi baterea dacă este cazul, cât şi în exploatare.

Piloţii supuşi la încărcări de tracţiune trebuie concepuţi pentru a suporta întreaga forţă de smulgere pe întreaga lor lungime, dacă este necesar. Lungimea pe care se dispune carcasa de armătură nu va fi mai mică decât lungimea activă a pilotului pe care se transmit eforturile de întindere la teren.

 

La piloţii executaţi pe loc, valorile rezistenţelor corespunzătoare clasei betonului se afectează cu următorii coeficienţii de reducere daţi în tabelul 16:

 

Tabelul 16

Condiţiile de betonare

Coeficient de reducere

Betonare în uscat

0,95

Betonare sub apă sau  sub noroi de foraj

0,80

 

OBSERVAŢIE

Coeficienţii de reducere menţionaţi sunt suplimentari faţă de coeficienţii condiţiilor de siguranţă care ţin seama de dimensiunile secţiunilor transversale şi de poziţia de turnare a betonului stabiliţi conform SR EN 1992-1-1

 

 

 


© GeoStru