Materiale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 9. Elemente privind proiectarea structurală a piloților >

Materiale

Beton

Alegerea clasei betonului, a dozajului minim de ciment și a tipului și dimensiunilor agregatelor se fac cu respectarea prevederilor din SR EN 1536 şi NE 012/1.

Pentru piloţii situaţi în terenuri cu ape agresive, la alcătuirea reţetei de betonare trebuie să se ţină seama de reglementările specifice.

 

Armătură

Armăturile piloţilor se realizează cu respectarea prevederilor din SR EN 1536, SR EN 12699 şi SR EN 1992-1-1.

 

 

 

 


© GeoStru