Alcătuirea piloţilor

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 9. Elemente privind proiectarea structurală a piloților > 9.2. Materiale >

Alcătuirea piloţilor

Dimensiuni caracteristice

 

Diametru

Diametrul pilotului se stabileşte funcţie de tehnologia de execuţie ce se adoptă.

 

OBSERVAŢIE

1.În cazul piloţilor foraţi în uscat şi netubaţi precum şi în cel al piloţilor foraţi sub noroi, diametrul pilotului se consideră egal cu diametrul uneltei de săpare.

2.În cazul piloţilor foraţi cu tubaj recuperabil sau nerecuperabil, diametrul pilotului se consideră egal cu diametrul exterior al tubajului.

 

Lungime

Lungimea se stabileşte astfel încât, prin efectul combinat al rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală şi al rezistenţei în planul bazei, pilotul să transmită la teren încărcarea axială de calcul care îi revine, inclusiv încărcarea din mişcarea pământului adiacent (frecare negativă).

Se recomandă ca lungimea pilotului forat de diametru mare să se determine în funcţie de adâncimea la care se întâlneşte stratul practic incompresibil.

La piloţii cu solicitări orizontale importante, lungimea pilotului se stabileşte astfel încât să se asigure încastrarea necesară în teren.

 

Adâncimea de pătrundere a pilotului în stratul portant trebuie să fie de cel puţin 2 d la piloţii cu d < 1,20 m şi 1,5 d la piloţii cu d ³ 1,20 m (d - diametrul pilotului).

Dacă stratul portant este constituit dintr-o rocă stâncoasă, se admite ca încastrarea să se facă pe minimum 0,5 m după depăşirea stratului de rocă alterată.

 

Evazare la bază

Evazarea la baza pilotului forat se face numai în cazul în care baza pătrunde într-un strat cu coeziune mare, având rezistenţa la compresiune cu deformare laterală liberă (compresiune monoaxială) de cel puţin 200 kPa la forarea în uscat şi 300 kPa la forarea în apă.

Evazarea se face sub forma unui trunchi de con, cu înălţimea cel puţin egală cu diametrul secţiunii curente a pilotului. Se recomandă ca aria secţiunii bazei lărgite să nu depăşească de trei ori secţiunea curentă a pilotului.

 

Injectare la bază sau în lungul suprafeţei laterale a pilotului forat

Pentru sporirea capacităţii portante a pilotului forat precum şi pentru micşorarea deformaţiilor datorate terenului de la bază, eventual slăbit prin operaţia de forare, se poate prevedea o injectare la baza pilotului sau în lungul suprafeţei laterale a acestuia. În acest scop, ţevile prin care urmează a se injecta suspensia (de obicei lapte de ciment) se înglobează în corpul pilotului, fiind coborâte în gaura forată odată cu carcasa de armătură. Reţeta şi tehnologia de injectare se precizează în caietul de sarcini.

 

 

 

 

 


© GeoStru