Rezistenţa la încărcare transversală pe baza încărcărilor de probă pe piloţi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 8. Piloți supuși la solicitări transversale: >

Rezistenţa la încărcare transversală pe baza încărcărilor de probă pe piloţi

Condiţiile generale de determinare a deplasării transversale sunt date în SR EN 1997- 1 şi SR EN 1997-1/NB.

 

În anexa B se prezintă o metodă de calcul spaţial al grupei de piloţi în ipoteza radierului rigid şi a modelării terenului de fundare ca un mediu discret de tip Winkler. Pentru piloţii din beton armat se vor utiliza rigidități adecvate, corelate cu nivelul de solicitare axială.

 

 

 

 


© GeoStru