Dispunerea piloţilor în radier

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 9. Elemente privind proiectarea structurală a piloților >

Dispunerea piloţilor în radier

Distanţa minimă între axele piloţilor, măsurată în teren, este de:

→ 3d

în cazul piloţilor de îndesare

→        2        d        +

clip0023

în cazul piloţilor de dislocuire (valoare minimă recomandată)

unde:

d

diametrul sau latura mică a secţiunii pilotului

D

fişa reală a pilotului

 

Repartizarea piloţilor sub radierul fundaţiei se face, dupa caz, în rânduri paralele, radial, în şah sau în funcţie de modul de conformare a structurii de rezistenţă a construcţiei, pe baza valorilor solicitărilor preluate de piloţi.

 

 

 

 


© GeoStru